SKVID | Opći podaci

SKVID d.o.o. primjena informatičkih tehnologija

...

Opći podaci

SKVID d.o.o. primjena informatičkih tehnologija
Jalševečka cesta 40
10 040 Zagreb
Republika Hrvatska

telefon: 01/ 444 0000

OIB:27197549120
Poslovni račun:
Raiffeisen Bank: 2484008-1101972221

SKVID d.o.o. je upisan u sudski registar Trgvačkog suda u Zagrebu.
Temeljni kapital društva iznosi 30.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti.