Informacije o obradi osobnih podataka

Informacije o obradi osobnih podataka

Informacije navedene u ovom dokumentu imaju za cilj pružiti Vam pregled načina obrade osobnih podatke i upoznati Vas s Vašim pravima u vezi s obradom osobnih podataka. Informacije se odnose na krajnje korisnike te pretplatnike SKVID aplikativnih komunikacijskih rješenja (u daljnjem tekstu: Aplikacija), čiji osobni podaci se kroz Aplikaciju obrađuju.

I. Tko je Voditelj obrade osobnih podataka?

SKVID d.o.o., Jalševečka cesta 40, 10040 Zagreb, Hrvatska , OIB: 27197549120, e-mail: info@skvid.hr, tel.: 01 444 0000 (u daljnjem tekstu: SKVID), je Voditelj obrade osobnih podataka za sve evidencije podataka, koje se prikupljaju kroz Aplikaciju, izuzev evidencija koje se odnose na osobne podatke krajnjih korisnika (kao što je npr. medicinska dokumentacija i dokumentirane poruke koje se razmjenjuju između Pretplatnika i krajnjih korisnika aplikacije). U slučaju tih evidencija podataka, SKVID je Izvršitelj obrade, koji provodi aktivnosti obrade podataka (prikupljanje i pohranu) za voditelje obrade (Pretplatnike aplikacije).

II. Što su osobni podaci?

Osobni podatak je svaki podatak ili njihova kombinacija koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, kao što su primjerice ime, prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), podaci o adresi, broju telefona, datum rođenja, broj bankovnog računa, podaci o zdravstvenom stanju osobe, IP adresa koja se koristi za prijavu, ID uređaja koji se koristi za prijavu u Aplikaciju (kao npr. mobitel ili tablet), itd. 

III. Prikupljanje osobnih podataka

SKVID prikuplja Vaše osobne podatke isključivo na temelju Vašeg zahtjeva za registraciju i/ili pristup Aplikaciji. Prikupljaju se i pohranjuju sljedeći osobni podaci o krajnjem Korisniku: ime, prezime, adresa, a u slučaju Pretplatnika, prikupljaju se i pohranjuju ime i prezime te OIB odgovorne osobe. Također prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo podatke u takozvanim „log datotekama“. Log datoteka pruža informacije o datumu i vremenu pokušaja registracije/prijave te je li registracija/prijava bila uspješna za Korisnika. Tijekom korištenja Aplikacije, SKVID prikuplja i pohranjuje informacije o sadržajima koje Korisnik pregledava u Aplikaciji ili pohranjuje na SKVID aplikativne poslužitelje (podaci koji se odnose na dokumentirane informacije koje se razmjenjuju između registriranih korisnika Aplikacije). 

Također se prikupljaju informacije o korisničkoj interakciji s Aplikacijom, poput posjećenosti pojedinih korisničkih sučelja (broj sesija), broja klikova po određenim funkcionalnostima. Prikupljaju se i pohranjuju informacije o korištenoj verziji operativnog sustava mobilnog uređaja Korisnika, oznaci uređaja, odabranom jeziku korisničkog sučelja Aplikacije te o verziji aplikacije koju Korisnik koristi. Ove informacije se koriste u statističke svrhe i ne postoji mogućnost identifikacije određenih osoba putem statističkog izvještaja temeljenog na anonimiziranim podacima.

IV. Na koji način i u koje svrhe SKVID obrađuje prikupljene osobne podatke?

Kako bi kroz Aplikaciju mogao pružiti uslugu Korisniku, SKVID obrađuje osobne podatke u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, kao i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Osobni podaci Korisnika obrađuju se kada je zadovoljen neki od navedenih uvjeta zakonitosti obrade:

Prikupljanje i pohrana osobnih podataka u procesu registracije Korisnika i korištenja Aplikacije, provodi se u svrhu zasnivanja ugovornog odnosa između SKVID-a i Korisnika te time osiguravanja preduvjeta za pružanje usluga koje Aplikacija nudi, a pravna osnova za obradu podataka je čl. 6. st. 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka. Aplikacija će koristiti samo osobne podatke u svrhu zbog koje su prikupljeni (ili za korištenje identificirano kao povezano s tom svrhom).

U svrhu zaštite korisničkog profila Korisnika, kao i zaštite Aplikacije i pripadajućih tehničkih resursa, SKVID obrađuje različite osobne podatke (različite online identifikatori, log datoteke, mrežna lokacija Korisnika, itd.), a sve kako bi se utvrdilo vrši li unos podataka čovjek ili automatizirani program te se spriječila zlouporaba osobnih podataka Korisnika i otkrilo bilo kakvo kršenje sigurnosti i druge nezakonite aktivnosti. Pravna osnova za navedeno je čl. 6 st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka.

U slučaju zaprimanja i obrade bilo kakvog zahtjeva za pomoć u korištenju Aplikacije (ostvarivanje krajnjih usluga putem iste), SKVID obrađuje osobne podatke Korisnika, budući da je obrada nužna za pružanje ugovorene usluge ili za obnovu nekog ugovornog uvjeta u skladu s Općim uvjetima korištenja Aplikacije. Pravna osnova za to je čl. 6. st. 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka. 

U slučaju da korisnici želi primati ciljane ponude za proizvode i usluge unutar Aplikacije, za isto mogu dati privolu. U tom slučaju SKVID će prikupljati njihove osobne podatke o sadržajima koje Korisnik pregledava i pohranjuje u Aplikaciji. Pravna osnova za to je čl. 6. st. 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka.  

Korištenje kolačića i drugih tehnologija za obradu podataka o korištenju Aplikacije služi u sljedeće svrhe: 

Tehnička potreba za kolačićima: Ovo su kolačići i slične metode bez kojih se ne mogu koristiti naše usluge (na primjer, za ispravan prikaz naše web stranice, uključujući font i boju, za pružanje funkcija koje želite i za uzimanje u obzir vaših postavki, kao što su odabiri koje ste napravili o kolačićima i sličnim tehnologijama, za spremanje vaše registracije u području za prijavu itd.).

Statistička potreba za kolačićima: Ove nam tehnike omogućuju prikupljanje anonimnih statistika o korištenju naših usluga. To nam omogućava da odredimo kako možemo još bolje prilagoditi našu Aplikaciju navikama korisnika. Pravna osnova za korištenje tehnički potrebnih kolačića je čl. 6. st. 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Korisnik ima mogućnost dobrovoljno pristati na korištenje "analitičkih kolačića" (i kasnije, po želji opozvati tu privolu). SKVID neće čuvati nikakve osobne podatke nakon statističkih izračuna. Shodno tome, ne postoji mogućnost identifikacije određenih osoba putem statističkog izvještaja.

V. Gdje se čuvaju Vaši osobni podaci?

SKVID čuva Vaše osobne podatke u sigurnim bazama podataka i primjenjuje odgovarajuće sigurnosne mjere sukladno relevantnim međunarodnim standardima i/ili najboljim tehničkim praksama u području zaštite osobnih podataka te u tu svrhu, SKVID posjeduje i upravlja vlastitom ICT infrastrukturom. Vaši podaci neće biti preneseni, niti dijeljeni s trećim stranama ili lokacijama bez Vašeg pristanka (privole). Kako bismo osigurali potrebnu razinu sigurnosti za Vaše podatke, naša aplikativna rješenja koristite opciju enkripcije podataka. Važno je napomenuti da, unatoč našim naporima za zaštitu Vaših osobnih podataka, ne možemo jamčiti da je Internet 100% siguran. Pristup našim uslugama trebao bi se odvijati samo u sigurnom okruženju, na što i sami, kao Korisnici Aplikacije utječete. Povjerljivost Vaših osobnih podataka osiguravamo i adekvatnim upravljanjem pravima pristupa i povjerljivosti u radu naših zaposlenika. Kako bismo osigurali povjerljivost Vaših osobnih podataka, našim zaposlenicima koji sudjeluju u obradi podataka zabranjeno je prikupljanje, obrada ili korištenje osobnih podataka bez posebnog ovlaštenja. Naši pomno odabrani zaposlenici, koji su upoznati s propisima o zaštiti podataka na početku svog radnog odnosa, Ugovorom i posebnom Izjavom se obvezuju na čuvanje tajnosti podataka. Ova obveza traje i nakon prestanka njihovog radnog odnosa.

VI. Koliko dugo se čuvaju Vaši podaci

Osobne podatke krajnjih korisnika čuvamo onoliko dugo koliko ste korisnik naše Aplikacije i kroz istu imate registriranu barem jednu uslugu, koja Vam se preko naše Aplikacije pruža. Ako ste se na ciljanu uslugu registrirali putem Aplikacije, Vaši će podaci u skladu s tim biti izbrisani 15 dana od dana Vašeg zahtjeva za brisanje korisničkog računa za ciljanu uslugu.  Ako ste se registrirali na nekoliko ciljanih usluga putem Aplikacije, Vaši osobni podaci biti će izbrisani 15 dana od dana Vašeg zahtjeva za brisanje korisničkog računa za zadnju uslugu u Aplikaciji. U slučaju prekida ugovornog odnosa između SKVID-a i Pretplatnika Aplikacije, SKVID će najkasnije u roku od 15 dana izbrisati sve osobne podatke o krajnjim korisnicima, prikupljene za vrijeme trajanja ugovornog odnosa s Pretplatnikom. 

VII. Koja su Vaša prava u pogledu obrade osobnih podataka?

Imate različita prava povezana s obradom Vaših osobnih podataka, a u nastavku Vam dajemo detaljan pregled istih.

Prava Korisnika povezana s korisničkim računom i korištenjem usluge:

Ukoliko već imate korisnički račun u SKVID-u, imate ga pravo deaktivirati ukoliko smatrate da Opći uvjeti korištenja nisu prihvatljivi. Uklanjanje korisničkog računa može rezultirati prekidom pružanja ugovorene i/ili korištene usluge. Prekid korištenja usluge na temelju zahtjeva Korisnika, nije osnova za povrat plaćenoga iznosa za pruženu uslugu.

Ukoliko nemate korisnički račun i ne slažete se s Općim uvjetima korištenja, možete odabrati da Vam se ne izradi korisnički račun.

Pravo na pristup:

Od SKVID-a možete dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te ukoliko se obrađuju, pristup tim podacima i sljedeće informacije: informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni i postojanju prava Korisnika u pogledu obrade osobnih podataka.

Pravo na ispravak:

Ukoliko su Vaši osobni podaci koje obrađujemo nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo. Napominjemo kako ste odgovorni za davanje ispravnih podataka, a uz to imate obvezu informirati nas o relevantnim promjenama Vaših osobnih podataka.

Pravo na brisanje:

Imate pravo tražiti brisanje Vaših osobnih podataka ukoliko smatrate da više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani, ukoliko ste uložili prigovor na obradu temeljem našeg legitimnog interesa, ukoliko smatrate da su Vaši podaci nezakonito obrađeni te ukoliko smatrate da se Vaši podaci trebaju brisati temeljem prava Europske unije ili Republike Hrvatske.

Pravo na ograničenje obrade:

Od SKVID-a možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

- ako osporite točnost podataka, tijekom razdoblja koje nam omogućava provjeru točnosti tih podataka,

- ako je obrada podataka bila nedopuštena, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima,

- ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su nam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva,

- ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka u svrhu izvršavanja zadaće od javnog interesa ili zadaća javnih tijela.

Ukoliko je obrada podataka ograničena tada se takvi osobni podaci smiju obrađivati samo uz Vašu privolu, osim kod pohrane podataka ili postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa. Ukoliko ishodite ograničenje obrade podataka, obavijestit ćemo Vas prije nego što ograničenje bude ukinuto.

Pravo na prigovor:

Ukoliko Vaše podatke obrađujemo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite Vaših podataka. Ukoliko se prilikom obrade podataka pozivamo na naše legitimne interese, a Vi ste podnijeli prigovor na takvu obradu, tada nećemo dalje obrađivati Vaše podatke osim ako dokažemo da postoje uvjerljivi i zakoniti razlozi za obradu, koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva.

Pravo na žalbu:

Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših osobnih podataka postupili protivno pravu Europske unije ili Republike Hrvatske, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Pravo na prenosivost podataka:

Na Vaš zahtjev, Vaše osobne podatke ćemo Vam predati u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. U slučaju da svoje osobne podatke želite prenijeti nekom drugom voditelju obrade, ako je tehnički izvedivo, omogućit ćemo i izravni prijenos tih podataka. 

Pravo na obavješćivanje o povredi osobnih podataka:

U slučaju da i pored svih poduzetih mjera dođe do povrede Vaših osobnih podataka, o svakoj takvoj povredi ćemo Vas obavijestiti bez nepotrebnog odgađanja i to slanjem obavijesti u pisanom obliku. U navedenoj obavijesti ćemo opisati prirodu povrede osobnih podataka, navesti ime i prezime osobe od koje možete dobiti dodatne informacije o povredi, opis vjerojatne posljedice povrede osobnih podataka i opis mjera koje smo poduzeli za rješavanje problema povrede osobnih podataka uključujući i mjere umanjivanja štetnih posljedica. Navedena obavijest će biti sastavljena uporabom jasnog i jednostavnog jezika.

Prava u slučaju obrade podataka temeljem privole:

Ukoliko obradu osobnih podataka temeljimo na privoli tada osiguravamo da uvijek date svoju privolu u vidu pisane izjave, vlastoručno potpisane, dok u slučajevima digitalnih kanala osiguravamo da je prethodno provedena autentikacija kao i da privola bude dobrovoljna, posebna, informirana i nedvosmislena. U svakom trenutku imate pravo povući svoju privolu za obradu osobnih podataka. Napominjemo kako u slučaju da je privola dana za jednokratnu radnju obrade, a ista obrada je već izvršena, tada opoziv privole nema pravnog učinka. U slučaju povlačenja privole odmah brišemo sve Vaše osobne podatke. 

Sva navedena prava, fizička osoba može ostvariti obraćanjem, odnosno podnošenjem zahtjeva na elektroničku adresu zastitapodataka@skvid.hr ili na poštansku adresu: SKVID d.o.o. Jalševečka cesta 40 10040 Zagreb, uz naznaku „Za službenika za zaštitu osobnih podataka“.